تیم

تیم ما

رضا شکیبی

سه تار:

نسترن عالمی

ویلن:ویلن کلاسیک

نریمان رهنما

گیتار:

پاکان شیروانی

پیانو:عمران